Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Konstanz: DB Schiff München vor dem Konzilgebäude

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Bodensee [Ordner 95] >> Konstanz