Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Freiburg: Mensa; Freiburger Presseball; Gruppen mit Plümer, am Tisch

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburger Presseball [Ordner 655] >> Freiburger Presseball 1977

Ďalšie informácie