Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Freiburg: Familienbild am Münsterplatz

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburg 1970, siebziger Jahre [Ordner 156] >> Münsterplatz und Münster

Ďalšie informácie