Výstavy

Sacharovova cena, Európsky parlament a ľudské práva na celom svete

Európsky parlament už mnoho rokov presadzuje ľudské práva a demokraciu, pričom poslanci Európskeho parlamentu vyjadrujú znepokojenie nad porušovaním ľudských práv vo svete bez ohľadu na hranice alebo režim. A nie sú to len slová: Európsky parlament, inšpirovaný neustálym bojom Andreja Sacharova za slobodu myslenia, zmenil tieto slová na činy, keď začal od roku 1988 každoročne udeľovať Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Táto cena, ktorú laureátovi Sacharovovej ceny odovzdáva podľa možnosti predseda Európskeho parlamentu na plenárnej schôdzi v Štrasburgu, má vyjadrovať Sacharovovu mimoriadnu prácu a odovzdávať jeho posolstvo budúcim generáciám.

Ako najvyššie ocenenie, ktoré EÚ udeľuje za činnosti na podporu ľudských práv, nie je táto cena len symbolickým gestom. Okrem dotácie vo výške 50 000 eur je mediálne pokrytie tohto podujatia príležitosťou poukázať na krajiny, ktoré porušujú ľudské práva a demokratické zásady. Udelenie ceny v mnohých prípadoch dokonca chráni laureátov pred možnými odvetnými opatreniami ich vlastných štátov. Cena, ako aj spoločenstvo jej laureátov umožňujú Európskemu parlamentu pomáhať držiteľom ceny a podporovať a povzbudzovať ich v ďalšej práci. Ako nástroj parlamentnej diplomacie sa Sacharovova cena postupne stala silným svedectvom odhodlania Parlamentu bojovať proti diktatúram a chrániť ľudské práva na celom svete.