Výstavy

Louise Weissová: zanietená Európanka

Chronológia života zasväteného Európe

Život Louise Weissovej je životom mimoriadne činorodej ženy, ktorá stála takmer 70 rokov v popredí nejedného politického zápasu v Európe. Ako novinárka, proeurópska aktivistka a pacifistka, feministka, filmárka, rečníčka, spisovateľka, autorka pamätí a poslankyňa Európskeho parlamentu mala vzácnu možnosť byť svedkom najvýznamnejších udalostí 20. storočia a formovania Európy do podoby, v akej ju poznáme dnes.


Vypočuť si podcast


Po prvých všeobecných voľbách do Európskeho parlamentu v roku 1979 predsedala ustanovujúcej schôdzi novozvoleného zhromaždenia žena. Životná dráha výnimočnej ženy: Louise Weissová...


I feel as though my experience throughout this century and my travels throughout the world were destined to culminate in my meeting with you today: I come to you as one who loves Europe

Louise Weiss, July 1979