Výstavy

Louise Weissová: zanietená Európanka

Feministka

L. Weiss standing in front of group of people with posters "La Française doit voter" (The Frenchwoman must vote)

V roku 1934 sa Louise Weissová púšťa do nového zápasu: zapája sa do boja za emancipáciu žien. Inšpirovaná aktivitami britských a amerických sufražetiek zakladá združenie s názvom La Femme nouvelle (Nová žena), ktoré sa zasadzuje za volebné práva žien. Zároveň zriaďuje informačné centrum na propagáciu rovnakých občianskych a politických práv Francúzov a Francúzok.

Napriek tomu, že Louise Weissová nie je oprávnená kandidovať, i tak sa rozhodne uchádzať sa vo viacerých voľbách o priazeň voličov, čím prináša silné posolstvo.

Po počiatočnom pokuse kandidovať v komunálnych voľbách sa v Paríži v roku 1936 pridáva k ostatným sufražetkám, aby s nimi viedla aspoň symbolickú kampaň za zvolenie do francúzskeho Národného zhromaždenia. Pri tejto príležitosti vzniká špeciálna pohľadnica s podobizňou Louise Weissovej a jej podrobným životopisom, ktorá sa rozdáva v uliciach mesta.

Zároveň Louise organizuje celoštátne turné po Francúzsku, ktoré jej umožní zintenzívniť aktivity a protesty volajúce po práve na emancipáciu žien.

Ďalší vývoj v Európe jej však opäť pripraví sklamanie: Francúzsky si musia na právo voliť a kandidovať vo voľbách za rovnakých podmienok ako muži počkať až do konca druhej svetovej vojny.

Louise si čoskoro uvedomí potrebu angažovať sa inde v Európe. Pochopí, že novému konfliktu už nemožno zabrániť. V roku 1938 sa zapája do aktivít Centrálneho výboru pre utečencov, ktorý vytvoril minister zahraničia na zvládanie prílevu židovských rodín utekajúcich pred nacizmom. Neskôr spolupracuje s Úniou francúzskych žien vyznamenaných Radom čestnej légie a pomáha viesť ženskú civilnú službu „pre pasívnu obranu pred leteckými útokmi“.

Príchod vojny znamená, že Louise Weissová je opäť raz pripravená pokračovať v neúnavnej pomoci druhým. Ako dobrovoľníčka odchádza na misiu do Spojených štátov amerických, počas ktorej má získať lieky a základné potraviny pre francúzsky Červený kríž. Pri návrate do okupovaného Francúzska síce nezabráni gestapu, aby zhabalo jej knižnicu a osobný archív, podarí sa jej však vyhnúť sa protižidovskému prenasledovaniu a zachrániť niekoľkých priateľov pred zajatím.