Výstavy

Louise Weissová: zanietená Európanka

Louise Weiss at the European Parliament

Pokroková a nezlomná žena, ktorá bola počas svojho života svedkom mnohých významných udalostí 20. storočia. Louise Weissová (1893 – 1983) sa nezmazateľným spôsobom zapísala do histórie súčasnej Európy. Táto odhodlaná intelektuálka a neúnavná aktivistka bola priekopníčkou európskeho ideálu. Narodila sa 25. januára 1893 do liberálnej alsaskej rodiny z vyššej strednej vrstvy. Po získaní prestížneho vzdelania (agrégation) v roku 1914 sa stáva novinárkou a od roku 1920 sa zapája do aktivít zameraných na budovanie mieru a jednoty na celom kontinente.

Ako zanietená bojovníčka za práva žien organizuje v 30. rokoch 20. storočia demonštrácie podľa vzoru sufražetiek. Ženy na nich žiadajú právo voliť, ako aj rovnaké občianske a politické práva.

Po skončení vojny cestuje po svete a nakrúca dokumentárne filmy s etnografickou tematikou. Stáva sa z nej známa rečníčka na konferenciách, spisovateľka i autorka denníkov, ktorá spolupracuje s najvýznamnejšími politikmi a mysliteľmi svojej doby.

V roku 1979 je v prvých priamych a všeobecných voľbách do Európskeho parlamentu zvolená za jeho poslankyňu. Ako najstaršia z poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu predsedá jeho ustanovujúcej schôdzi a na jeho pôde prednesie prvý inauguračný príhovor. Louise Weissová zomrela v roku 1983.

V roku 1999 bola na jej počesť pomenovaná rokovacia sála Európskeho parlamentu v Štrasburgu.