Výstavy

70. výročie Schumanovej deklarácie. 9. máj 1950

Vyhlásenie Roberta Schumana 9. mája 1950, teda ešte v časoch studenej vojny, dalo podnet na budovanie európskeho spoločenstva. Cieľom francúzskeho ministra zahraničných vecí bolo vytvorenie novej nadnárodnej organizácie, a tak vybudovať medzi Francúzskom a Nemeckom spoločný trh uhlia a ocele, do ktorého by sa mohli zapojiť ostatné európske krajiny. Tak vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). Od roku 1985 sa každý rok 9. mája oslavuje Deň Európy.