Výstava

70. výročie Schumanovej deklarácie. 9. máj 1950