Stalo sa pred 30 rokmi

Európsky parlament, pád Berlínskeho múru a znovuzjednotenie Nemecka

V noci z 9. na 10. novembra 1989 dochádza celkom nečakane k pádu Berlínskeho múru. Spolu s ním padá aj komunistická vláda Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Studená vojna sa chýli ku koncu a v dejinách Európy sa začína nová kapitola. Oficiálne otvorenie Brandenburskej brány o mesiac neskôr znamená definitívne obnovenie voľného pohybu medzi oboma nemeckými republikami. Dňa 3. októbra 1990 sa zjednotenie Nemecka stáva realitou, čo výrazne ovplyvní budúcnosť európskej integrácie. Vzhľadom na tento politický vývoj a napriek rýchlemu sledu udalostí Európsky parlament plní svoju úlohu a intenzívne sa angažuje.

Po niekoľko mesiacov zaznievajú z pôdy Parlamentu hlasy európskych lídrov, ktorí sú poverení úlohou pripraviť cestu pre znovuzjednotenie Nemecka. Poslanci Parlamentu sú si vedomí politických, hospodárskych a inštitucionálnych dôsledkov tejto historickej chvíle pre Európske spoločenstvo, a tak znovuzjednotenie Nemecka podporujú. Preto vo svojich pozíciách opakovane vyjadrujú podporu demokratizácii a rešpektovaniu ľudských práv v strednej a východnej Európe.