Zistite, ako sa vyučujú vedné odbory, technológia, strojárstvo, umenie a matematika

Scenáre vzdelávania o STEAM

English, STEAM - Lower secondary, Primary school

Art, English, Language - Primary school

English, History, STEAM - Lower secondary

Art, English, History, STEAM - Upper secondary

English, Italian, STEAM - Lower secondary

English, STEAM - Upper secondary, Vocational educational training

History, STEAM - Upper secondary

English, History, STEAM - Primary, Lower Secondary

Art, English, STEAM - Lower secondary, Upper secondary

STEAM - Pre-primary school, Primary school

STEAM - Upper secondary, VET

Learning Scenario (Art, English, STEAM - Lower secondary)

STEAM - Lower secondary, Upper secondary

Art, English, STEAM - Primary School

Art, English, History, STEAM - Primary school

Art, English, History, STEAM - Lower secondary

Astronomy and Earth Sciences, Steam - Primary school

English, History, STEAM - Upper secondary

STEAM - Lower and Upper Secondary