O nás

Sprístupňujeme kultúrne dedičstvo a nabádame všetkých, aby ho používali pri vzdelávaní, práci alebo obyčajnej zábave.

Europeana prináša nadšencom, profesionálom, učiteľom a výskumníkom v oblasti kultúrneho dedičstva prístup k materiálom o európskom kultúrnom dedičstve. Prečo? Aby sme inšpirovali a podnietili nové pohľady a rozprúdili rozhovory o našej histórii a kultúre. Aby sme sa podelili o naše bohaté kultúrne dedičstvo a mohli sa z neho tešiť. Aby sme vytvorili niečo nové.

Sprístupňujeme vám milióny položiek kultúrneho dedičstva z inštitúcií z celej Európy. Objavujte umelecké diela, knihy, hudbu a videá o umení, tlači, archeológii, móde, vede, športe a mnohých ďalších oblastiach.

S radosťou sledujeme, ako kreatívne využívate všetko, čo na portáli Europeana nájdete – či už ide o vzdelávacie materiály na hodiny pre učiteľov, rozhrania API s otvoreným zdrojovým kódom na tvorbu hier pre vývojárov alebo inšpirácia na vymýšľanie GIF-iek a príbehov pre milovníkov kultúry.

Spoliehame sa na tisíce európskych galérií, knižníc, archívov a múzeí, ktoré sa podobe ako my domnievajú, že kultúrne dedičstvo dokáže zmeniť svet a že prístup k nemu dáva ľudom do rúk moc a prospieva aj spoločnosti ako takej.

Vďaka ich snahe preniesť svoje kolekcie online a ochoty podeliť sa o ne môžeme teraz ponúknuť túto veľkú a rozmanitú zbierku spoľahlivého európskeho kultúrneho dedičstva každému z vás.

Máme vystavené materiály kultúrneho dedičstva pochádzajúce z 3 700 unikátnych inštitúcií – ale nepracujeme na každom z nich individuálne. Namiesto toho údaje zbiera sieť agregovaných partnerov, dôkladne ich kontroluje a dopĺňa o informácie, ako je geografická poloha, prípadne ich spája s inými materiálmi či množinami údajov prostredníctvom súvisiacich ľudí, miest alebo tém.

Partnerstvá a informácie o tom, ako Europeana pomáha pri digitálnej transformácii v oblasti kultúrneho dedičstva, nájdete na našej spriatelenej lokalite pre profesionálov, Europeana Pro.

Prejdite na Pro (otvorí sa v novom okne)