Narațiune

Timotei Cipariu, un Erasmus transilvan

pictură color, portretul lui Timotei Cipariu

Renumit cărturar al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

de
Anca Docolin (se deschide într-o fereastră nouă) (Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj)

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a apărut în secolul al XVIII-lea în Transilvania, o regiune multireligioasă, multietnică (încorporată în Imperiul Habsburgic la mijlocul secolului al XVII-lea, astăzi parte a României din anul 1918). Este o biserică catolică răsăriteană care folosește ritul liturgic bizantin și are astăzi peste 150.000 de adepți. Biserica Greco-Catolică din Transilvania a avut un rol important în dezvoltarea conștiinței naționale românești prin accentuarea caracterului latin al limbii române.

carte poștală sepia a catedralei

Istoria acestei biserici este strâns legată de micul oraș Blaj, centrul său religios și cultural, sediul Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Făgărașului din 1737.

Faima acestui loc istoric și spiritual se datorează, în primul rând, școlilor și profesorilor eminenți. În 1754, aici s-a deschis prima școală publică din Transilvania cu predare în limba română și au fost tipărite primele manuale românești.

carte poștală color a clădirilor, inclusiv a catedralei

Având un statut moral și pedagogic ireproșabil, preoții-învățători blăjeni erau modele demne de urmat pentru elevii săraci de la țară. Cel mai remarcabil dintre ei a fost Timotei Cipariu (1805-1887), lingvist, istoric, pedagog. A fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Române din București și este considerat a fi „părintele filologiei românești”.

ilustratie alb-negru, portretul lui Timotei Cipariu

Născut într-o familie de țărani dintr-un sat de lângă Blaj, Timotei Cipariu a devenit o personalitate marcantă, depășindu-și condiția socială prin muncă asiduă și studiu intens. El a demonstrat tuturor că dragostea pentru cunoaștere i-a fost suficientă pentru a deveni unul dintre cei mai mari savanți ai vremurilor sale, în ciuda faptului că nu a studiat la faimoasele universități din Budapesta sau Viena.

Munca și activitatea lui Cipariu este impresionantă. A avut contribuții semnificative în diferite ramuri ale științei, de la lingvistică și filologie la istorie, teologie, jurnalism, cultură și politică. A scris studii de lingvistică și istorie românească, având ca scop demonstrarea drepturilor istorice ale poporului român și a originii sale romane. A propus folosirea cuvintelor de origine latină și evitarea cuvintelor de origine non-latină.

pagină de titlu alb-negru a unei cărți

A fost unul dintre pionierii jurnalismului românesc din Transilvania. A înființat și a editat mai multe periodice, dintre care amintim: Organul luminărei, primul ziar românesc scris cu alfabet latin (1847) și Archivu pentru filologie și istorie, prima revistă românească de filologie (1867).

pagină alb-negru dintr-un periodic

Cipariu a fost unul dintre membrii fondatori, prim-vicepreședintele (1861-1866) și președintele (1877-1887) ASTREI - Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, asociație culturală înființată în 1861, care a avut un rol important în emanciparea culturală a românilor din Transilvania. De asemenea, a fost membru al Societății Germane de Studii Orientale din Leipzig.

Pentru a completa acest portret, trebuie menționate contribuțiile sale în domeniul literaturii române: poezie, memorii, oratorie sau corespondență și istorie, teorie și critică literară.

Dar dincolo de realizările sale, cu adevărat uimitoare a fost venerația lui pentru cărți și biblioteci. Era proprietarul uneia dintre cele mai valoroase biblioteci private din Transilvania. A fost și un lingvist extraordinar; a învățat singur 14 limbi străine, printre care: greacă, latină, ebraică, arabă, siriacă, turcă, persană, spaniolă, italiană, germană, engleză și maghiară.

La vârsta de 14 ani, putea recita operele lui Vergiliu și Ovidiu în latină, iar la 16 ani, știa pe de rost Iliada și Odiseea în greacă veche. În jurul său s-a creat o aură de legendă; în epocă, se povestea cum s-a întors la Blaj pe jos, după o călătorie la Constantinopol, calul său extenuat cărând saci plini cu cărți rare.

fotografia alb-negru a profesorului Mommsen

Cercetările și lucrările sale au fost apreciate de contemporanii săi. Renumitul istoric german Theodor Mommsen l-a vizitat la Blaj; se spune că ar fi furat una dintre prețioasele tăblițe cerate romane pe care Cipariu le-a folosit pentru a dovedi că româna este o limbă latină.

fotografie alb-negru a unei școli

Astăzi, multe școli, muzee și cercuri de lectură din Transilvania îi poartă numele. De-a lungul anilor, o întreagă națiune i-a admirat marea operă și inteligența sclipitoare.


This blog was made possible through Europeana's editorial grants programme which provides funding for writing that put a spotlight on underrepresented communities, voices and lived experiences. Learn more about the editorial grants programme and how to apply.