Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

SI AS 1835/1950 Okrajni NOO Hrpelje-Kozina: prošnje za sprejem v Dijaški dom Postojna naslovljene na Dijaško matico Ajdovščina, avgust 1946