Astronaut

ukras za bor u obliku lanterne sa vjevericom u jednoj niši