Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Duga Resa

Razglednica na kartonu standardnog formata poštanske dopisnice. Litografija reproducirana i umnožena tiskarskom tehnikom. Prikazuje pogled preko rijeke na Dugaresu.