Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Zagreb - Akademički trg

Razglednica na kartonu standardiziranog formata poštanske dopisnice. Fotografija reproducirana i umnožena tehnikom svjetlotiska. Pogled na dio današnjeg Zrinskog trga i hotel Palace.