Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Gesamtbebauungsplan Ankara. Ankara Kooperatifi. Haustypen

Typ B3, Doppelhaus 4 Zimmer, Grundriss Kellergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss 1:50


Aufbewahrung/Standort: