Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Rathaus Rastenburg. Monatskonkurrenz Juni 1884 (nicht die Originalzeichnung)

Grundriss Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss 1:150


Aufbewahrung/Standort: