Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Van dleven der christeliicker maechden, vier dialogi, dat is tsamenspreeckinghen van twee persoonen

Ghemaeckt by Ioannem Fredericum Lumnium ... noch een boecxken vanden h. doctoor Ambrosius bisschop tot Melanen, gescreuen aen een maget die tot val gecomen was, door den seluen nu eest in duytsch ouerghesedt.