Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

De verdiensten der Vlamingen onder het oogpunt der kunsten, letteren en wetenschappen

door S. C. A. Willems.


Eene voordracht gehouden ter Koninklijke maatscahppij De wijngaard te Brussel