Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Het geld oorspronkelyk drama in 5 bedryven of 9 tafereelen en een voorspel

door J. Kats; muzyk van F. Wantzel; tooneelschikking van H. Edwards Capadose.