Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Een christelijck tractaet inhoudende trecht geloove ende bekentenisse van de vereeniginghe der twee ongelijke naturen, te weten de godtlijke ende menschelijke, in den eenen eenighen persoon Jesu Christo, van zijn Hemelvaert ende sitten ter rechter hant des eeuwigen Vaders..