Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Fria Fantasier hvilka, betraktade såsom ett helt, af herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind - 6: Baron Julius K*. Om sättet att sluta Stycken : ur Fröken Eleonoras Reiseminnen

[Carl Jonas Love Almqvist]


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- P.o.rel. 7310-5/7