Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Virgin and Child

Maria, gezeten op de wolken, houdt met beide handen het Christuskind vast, dat op haar schoot staat.