Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Madonna and Child

Madonna met kind. Maria drukt het Christuskind, staande op een balustrade, tegen zich aan. Rechts een appel.