Maurits benoemd als stadhouder, 1585

Allegorie op de benoeming van Maurits als stadhouder, kapitein-generaal en admiraal van Holland, Zeeland en Utrecht, 14 november 1585. De Hollandse Leeuw, met lans, vrijheidshoed en privileges, reikt namens Maurits het zwaard om de vijand mee te bestrijden. Links de geknotte en spruitende oranjestam, de doodskist van Willem van Oranje en leden van de Staten-Generaal in aanbidding bij het verschijn…