Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Drie mannen in een tuin

Een man staand in een tuin bij een waterval. Daarachter een trap verder de tuin in leidend, en twee mannen in de bossage.