Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Vinger prestegjeld, Kongsvinger kjøpstad

Protokollnummer: 92
Kommunenr: 0402
Listetype: Spesiallister Kongsvinger sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 97