Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Skjervøy prestegjeld

Protokollnummer: 429
Kommunenr: 1941
Listetype: Spesiallister Skjervøy sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 23