Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Kongsberg prestegjeld, Kongsberg kjøpstad

Protokollnummer: 137-139
Kommunenr: 0604
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 1151