Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Stokke prestegjeld

Protokollnummer: 152
Kommunenr: 0720
Listetype: Spesiallister Skjee og Arnadal sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 173