Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad

Protokollnummer: 436
Kommunenr: 2001
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 90