Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

SI AS 1835/956 Odsek za socialno skrbstvo: imenski seznami vdov in sirot s podatki za Okraj Postojna