Hotel Creina v Kranju

Hotel Creina na Koroški cesti so gradili v letih od 1968 do 1970 po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja.