Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

De twee reizigers, of verhalen van historische en plaetselyke geschiedenissen uit de 16e en 17e eeuw