Está a visualizar este item no novo site da Europeana. Veja este item no Europeana original.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg