Flûte à conduit, Anonymous, Cité de la musique / Claude Germain, CC BY-NC-SA

Introduktion

Musikinstrument som liknar olika varelser har tillverkats i århundraden. Formen av en fisk, orm, fågel, en fantasivarelse eller människa kan ge instrumentet ett livligt, mystiskt eller kanske skrämmande utseende.

I de europeiska samlingarna hittar man dessa i stort antal – cembaloinstrument med tassar och kontrabasar med lejonhuvud eller trätrummor i form av fiskar är bara några exempel på formrikedomen. Det kan finnas flera skäl till en ovanlig design och då handlar det ofta inte bara om estetik eller mode. Ett exempel är att använda instrument i rituella sammanhang för att framkalla andar.

Kroppsdelar från människor och djur har använts till musikinstrument, t ex elefantbetar, ormskinn, snäckskal och människoskallar!

Även idag är djurriket en viktig källa för material till instrumenttillverkning. Hästtagel används till stråkar eller skinn från kalv eller get till trummor. Varelser av alla slag förekommer också ofta i de målningar som många instrument dekorerats med.

Buccin trombone, c.1840, Anonymous, [Trombones with dragon's-head bells were used in bands in France, Belgium and Italy in the early 19th century. This model was called a "buccin" trombone], University of Edinburgh, CC BY-NC-SA
Buccin trombone, c.1840, Anonymous, [Trombones with dragon's-head bells were used in bands in France, Belgium and Italy in the early 19th century. This model was called a "buccin" trombone], University of Edinburgh, CC BY-NC-SA

Människor

I instrumenttillverkning tillämpas oftast regeln ”funktionen avgör formen”.

För att kunna tillverka ett akustiskt instrument med en angenäm klang krävs en klanglåda eller ett tonrör enligt de akustiska reglerna.

När en tillverkare frångår den vanliga formen och t ex ger instrumentet en människoliknande form, är det andra kriterier som styr.

Instrument i form av mänskliga gestalter förekommer ofta i rituell musik hos olika kulturer i Afrika och Asien där tillbedjan, musik och dans är en helhet. Förutom att ha den musikaliska funktionen äger också instrumenten en symbolisk kraft som ger styrka åt böner och religiösa ceremonier.

I barockens Europa däremot, hittar vi vackra huvuden och kvinnliga gestalter som estetisk utsmyckning på stråkinstrument och harpor.

I instrumenttillverkning tillämpas oftast regeln ”funktionen avgör formen”.

För att kunna tillverka ett akustiskt instrument med en angenäm klang krävs en klanglåda eller ett tonrör enligt de akustiska reglerna.

När en tillverkare frångår den vanliga formen och t ex ger instrumentet en människoliknande form, är det andra kriterier som styr.

Instrument i form av mänskliga gestalter förekommer ofta i rituell musik hos olika kulturer i Afrika och Asien där tillbedjan, musik och dans är en helhet. Förutom att ha den musikaliska funktionen äger också instrumenten en symbolisk kraft som ger styrka åt böner och religiösa ceremonier.

I barockens Europa däremot, hittar vi vackra huvuden och kvinnliga gestalter som estetisk utsmyckning på stråkinstrument och harpor.

Vièle "huka banam", Anonymous, [This amazing anthropomorphic instrument originates from the Santal population in north-east India. The male character (probably a representation of Vaishnava statuary) and the base are carved from a block of wood. The thorax and abdomen of the figure were hollowed out and covered with a skin pegged around the edges The Huka Banam fiddle has practically disappeared today, the Santal being integrated within Indian society. It was traditionally played by wandering beggars.], Cité de la musique, CC BY-NC-SA
Vièle "huka banam", Anonymous, [This amazing anthropomorphic instrument originates from the Santal population in north-east India. The male character (probably a representation of Vaishnava statuary) and the base are carved from a block of wood. The thorax and abdomen of the figure were hollowed out and covered with a skin pegged around the edges The Huka Banam fiddle has practically disappeared today, the Santal being integrated within Indian society. It was traditionally played by wandering beggars.], Cité de la musique, CC BY-NC-SA
Harpe anthropomorphe, Anonymous maker [Anthropomorphic harp of a set of two, the one being "male", the other "female".], Royal Museum for Central Africa, Tervuren, CC BY-NC-SA
Harpe anthropomorphe, Anonymous maker [Anthropomorphic harp of a set of two, the one being "male", the other "female".], Royal Museum for Central Africa, Tervuren, CC BY-NC-SA
Viola d'amore, Anonymous [Since love is blind, the head of a viol d'amore is often a blindfolded head.], University of Edinburgh, CC BY-NC-SA
Viola d'amore, Anonymous [Since love is blind, the head of a viol d'amore is often a blindfolded head.], University of Edinburgh, CC BY-NC-SA

Djur

Det finns nästan inte någon djurart som inte fått sin form i något musikinstrument.

Och den stora artrikedomen erbjuder instrumentbyggaren otaliga motiv.

Instrument i form av djur eller med djurliknande delar finns i nästan alla kulturer. Precis som människoliknande instrument förknippas de med religiös och mytologisk symbolism. Den buddistiska slitstrumman -”träfisken” - symboliserar t ex vitalitet. Instrument där traditionell folklig design blandas med västerländsk instrumentbyggartradition (som den blockflöjt som visas här) kan vara av särskilt intresse.

En del instrument liknar djur helt enkelt för att de är tillverkade av djur eller djurdelar.

På en del instrument är det uppenbart - t ex ett tumpiano gjort av ett sköldpaddsskal eller en charango gjord av skalet från ett bältdjur. Inte fullt så uppenbart är att stråkar tillverkas av hästtagel och att tarmar från get används till strängar.

Flûte à conduit, Anonymous, [This amazing flute is carved from sedimentary stone, a dark clay unique to Graham Island, the largest of the Queen Charlotte Islands, an archipelago off the coast of British Columbia. In the early 19th century it was traditional for the Haida Indians to use stone pipes for smoking rituals at funerals. When they came into contact with European sailors, they diversified their craft to produce objects for foreign trade - including recorders to meet the tastes of the Victorian period.], Cité de la musique / Claude Germain, CC BY-NC-SA
Flûte à conduit, Anonymous, [This amazing flute is carved from sedimentary stone, a dark clay unique to Graham Island, the largest of the Queen Charlotte Islands, an archipelago off the coast of British Columbia. In the early 19th century it was traditional for the Haida Indians to use stone pipes for smoking rituals at funerals. When they came into contact with European sailors, they diversified their craft to produce objects for foreign trade - including recorders to meet the tastes of the Victorian period.], Cité de la musique / Claude Germain, CC BY-NC-SA
Madaku, Modeku , Zande population, [The sound box of this lamellophone is made from the complete shell of a tortoise. Seven lamellae of various lengths made of raffia vinifera lie on two wooden combs on the belly of the tortoise and are tightened in the middle with vegetable fibres.  The history of the lamellophone in the Congo is closely linked to colonisation. The instrument was played mostly by the bearers who accompanied expeditions and trade missions, and later by labourers looking for work in mines, plantations, harbours and cities. The lamellophone was a way of passing the time on the long marches and made walking more agreeable. 'The instrument carries you', as the Congolese say.], Royal Museum for Central Africa, Tervuren, In Copyright
Madaku, Modeku , Zande population, [The sound box of this lamellophone is made from the complete shell of a tortoise. Seven lamellae of various lengths made of raffia vinifera lie on two wooden combs on the belly of the tortoise and are tightened in the middle with vegetable fibres. The history of the lamellophone in the Congo is closely linked to colonisation. The instrument was played mostly by the bearers who accompanied expeditions and trade missions, and later by labourers looking for work in mines, plantations, harbours and cities. The lamellophone was a way of passing the time on the long marches and made walking more agreeable. 'The instrument carries you', as the Congolese say.], Royal Museum for Central Africa, Tervuren, In Copyright
Tambour à fente en forme d'antilope, Unknown, [This slit drum in the shape of an antelope is crafted from a single piece of wood. Although it was made more than a hundred years ago, it is still playable and sounds very good.], Royal Museum for Central Africa, Tervuren, CC BY-NC-SA
Tambour à fente en forme d'antilope, Unknown, [This slit drum in the shape of an antelope is crafted from a single piece of wood. Although it was made more than a hundred years ago, it is still playable and sounds very good.], Royal Museum for Central Africa, Tervuren, CC BY-NC-SA

Monster

En del instrument kanske ser skrämmande ut även om de låter fint.

Stora ögon stirrar på oss från underliga ansikten, gapande munnar med vassa tänder kräver vår respekt. Tenorsinkan som visas här har så vassa tänder att man kan skära sig på dem!

Annars är det oftast olika slags drakar som avbildats på de “montruösa” instrumenten. Men det förekommer också ormar, rovdjur och ibland fåglar.

Med inspiration från asiatisk kultur hittar vi drakhuvuden på europeiska blås- och stränginstrument från renässans och barock. Draken var en symbol för ondskan. I många sagor och myter, och även i Bibeln, får drakar representera skurkar och brottslingar. Utöver människans allmänna fascination för det skrämmande har instrumenten också tillverkats till de furstliga hovens fester för att imponera på gästerna och ge dem gåshud.

I Asien däremot representerar drakformade instrument något positivt.

Draken symboliserar kunglig prakt, den har magisk kraft och skyddar människorna mot det onda. Den är även ett av tecknen i kinesisk astrologi.

Så drakar på instrument gav betydligt mer positiva associationer i Asien än i Europa. Men om instrumentet har en behaglig eller gastkramande klang – det beror nog mest på den människa som spelar på det...

Shawm, 1914, Unknown, [Oboe with conical bore and fingerholes, ending in a dragon mask.], Ethnologisches Museum, Berlin, CC BY-NC-SA
Shawm, 1914, Unknown, [Oboe with conical bore and fingerholes, ending in a dragon mask.], Ethnologisches Museum, Berlin, CC BY-NC-SA
Finial, Anonymous, [Although the common scroll was most often used, there were occasionally makers who would carve finials when requested for violins and other bowed string instruments, 18th or 19th century.], University of Edinburgh, Copyright Not Evaluated
Finial, Anonymous, [Although the common scroll was most often used, there were occasionally makers who would carve finials when requested for violins and other bowed string instruments, 18th or 19th century.], University of Edinburgh, Copyright Not Evaluated