Clavicorde de Lépante, Anonymous, Cité de la musique, CC BY-NC-SA
Utforska världen av musikinstrument

Runt om i världen har musikkulturer utvecklats hand i hand med dess verktyg - musikinstrumenten. Instrumenten har alltid spelat en viktig roll, inte bara som konstobjekt, utan också som redskap i olika sociala sammanhang. Religiösa riter, militärt liv, ceremonier - funktionen återspeglas inte bara i instrumentens klang utan också i deras utformning.

Instrument kan tillverkas i värdefulla material och med vackra utsmyckningar.

Det gör dem unika och eftertraktade som samlarobjekt.

Samlingar i museer kan ge värdefull information och skapa viktiga referenspunkter när vi försöker tolka vårt kuturarv. Denna utställning erbjuder ett urval instrument från samlingarna i nio av EU:s stora musikinstrumentmuseer. Instrumenten illustrerar olika stilar och kulturella ändamål.