Zdroje - Europeana Collections

Nižšie je uvedený zoznam inštitúcií, ktoré prispeli svojim obsahom do Europeana Collections. Tieto inštitúcie zhromažďujú a posielajú svoje údaje do Europeana, kliknite na link nižšie, ktorý vás zaujíma, a uvidíte zbierku konkrétneho partnera!