Rudolph II as Vertumnus (c. 1590-1591), Guiseppe Arcimboldo, Skoklosters Slott, Public Domain Mark

Dziedzictwo artystyczne Europy jest ogromne i zróżnicowane. Większość wielbicieli sztuki zna artystów, takich jak Rembrandt czy Munch, jak szeroka jest jednak powszechna wiedza na temat duńskiego impresjonizmu czy czeskiego malarstwa gotyckiego? A kobiet, które utrzymywały się z malarstwa w XVI i XVII wieku?