To my beloved Saşa Pană, 1930, Victor Brauner, Collection Vladimir Pană, In Copyright
Van Dada tot Surrealisme Joodse avant-garde kunstenaars uit Roemenië, 1910-1938

In de eerste decennia van de vorige eeuw wordt de kunstwereld overrompeld door de onbevreesde experimenteerlust van joodse kunstenaars uit Roemenië: Tristan Tzara (1895-1962), Victor Brauner (1903-1966), Marcel Janco (1895-1984) en M.H. Maxy (1895-1971). Samen met hun oudere collega Arthur Segal (1875-1944) staan zij aan de wieg van een spraakmakende avant-gardistische beweging. Jongere kunstenaars Jules Perahim (1914-2008) en Paul Păun (1915-1994) zijn geïnspireerd door hun voorgangers en behoren tot de voorhoede van het surrealisme.

Dadaïstische, surrealistische, abstracte en expressionistische werken, persoonlijke varianten op het constructivisme: niets is hun te gek.

Deze virtuele tentoonstelling licht een tipje van de sluier op van Van dada tot surrealisme. Joodse avant-garde kunstenaars uit Roemenië 1910-1938, de unieke expositie die tot 2 oktober 2011 in het Joods Historisch Museum te zien is. De tentoonstelling onderstreept het lang verwaarloosde belang van Boekarest voor de Europese avant-garde. Tevens verduidelijken levensloop en oeuvre van deze zeven mannen de relatie tussen joods-zijn en radicale moderniteit. Bij de expositie verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie, ondermeer verkrijgbaar in de Museumshop van het JHM.