Öyvind Fahlström and Carl Fredrik Reuterswärd
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Öyvind Fahlström and Carl Fredrik Reuterswärd

Öyvind Fahlström och Carl Fredrik Reuterswärd

Description

    • Lennart Hyland ansågs på sin tid som den störste inom radio och TV, och sägs vara den första pratshowsvärden. I detta klipp ur hans legendariska program Hylands Hörna (sändes i Sveriges Television 1962-1983) handlar om den då relativt nya konstformen »happenings«. Konstnärerna och poeterna Öyvind Fahlström och Carl Fredrik Reuterswärd talar om sina intryck av New York och om happenings där. Carl Fredrik Reuterswärd försvinner i en låda. Öyvind Fahlström fortsätter om happenings, nonsensprat hörs bredvid, plötsligt kommer mycket folk upp på scenen, en Harlekin bärs in, meningslösa ordramsor rabblas, Öyvind Fahlström står på publikläktaren och leder publiken i talkör, publiken håller för ögonen och slutligen bärs Harlekinen ut, och svensk television har varit med om sin första »happening«.
    • Lennart Hyland was regarded the greatest of his time within radio and TV, and is said to be the first talk show host. In this clip from his legendary show Hylands Hörna (broadcast in Swedish Television 1962-1983) deals with the relatively new art form »happenings«. The artists and poets Öyvind Fahlström and Carl Fredrik Reuterswärd talk about their impressions from New York and happenings over there. Carl Fredrik Reuterswärd vanishes in a box.. Öyvind Fahlström continues about the topic happenings while nonsense talk is heard from nearby. Suddenly a lot of people walk up at the stage, a Harlequin is carried up on the stage and meaningless words are babbled, Öyvind Fahlström stands on the gallery, leading the audience in a chorus, the audience is asked to cover their eyes and finally the Harlequin is carried out and Swedish television has experienced its first »happening«.

Properties

Time

Provenance

Location

Entities
  • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)

  • Time spans and dates (TimeSpan)

  • Place names (Places)