Zdroje - Europeana Collections

Níže uvádíme seznam institucí, které přispěly svým obsahem do Kolekcí Europeana. Tyto instituce sourhnně přispívají svými daty do služby Europeana. Po kliknutí na odkaz se zobrazí sbírka příslušného partnera.