Dla profesjonalistów

Europeana tipprevedi settur tal-wirt kulturali mħaddem mid-diġitali u Ewropa mħaddma mill-kultura, li tagħtih ekonomija reżiljenti u li qed tikber, żieda fl-impjiegi u benessri mtejjeb.

Zapewniamy instytucjom i osobom indywidualnym z sektora dziedzictwa kulturowego możliwości rozwoju umiejętności cyfrowych oraz ich doskonalenia. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Europeana Pro. Strona Europeana Pro jest przeznaczona dla profesjonalistów zajmujących się dziedzictwem kulturowym, instytucji dziedzictwa kulturowego, które chcą udostępniać dane w ramach projektu Europeana, oraz edukatorów i badaczy pracujących ze zbiorami i danymi dotyczącymi dziedzictwa kulturowego. Odkryj zasoby dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu, edukacji na temat dziedzictwa kulturowego, praw autorskich, jakości danych, wzbogacania danych, wpływu, ponownego wykorzystania, technologii i innych zagadnień.

Należy pamiętać, że zawartość Europeana Pro jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim.

Odwiedź stronę Europeana Pro (otwiera się w nowym oknie)