Spotprent over Napoleons verbanning naar Elba

To Elba

Napoleon zit verkeerd om op een ezel. De duivel trekt hem aan een touw voort. Boven de voorstelling het opschrift: Inseparable - Friends.