Ks. Wojciech Blaszyński proboszcz w Sidzinie : rys historyczny z dziejów dyecezyi tarnowskiej

na s. tyt.: z 28 illustracyami