Oglądasz ten element w nowej witrynie Europeana. Zobacz ten element w oryginalnej Europeanie.

't Leven des gheests oft Het gheestelijck leven dat is

ghemaect ende van nieuws verbetert in desen derden druck, door ... Don Antonio de Roxas ...; nieuwelijcks uyt het Spaensch overgeset in ons Neder-duytsch, door E. L. G.