Oglądasz ten element w nowej witrynie Europeana. Zobacz ten element w oryginalnej Europeanie.

Gamelan: métallophone "Slento" ou "Saron Demung" appelé "Saron Tetel" grave, Anonyme, Java, E.1117, vue de trois quarts face