Znajdź materiały do nauki w dodatkowych językach europejskich

Scenariusze nauczania ze względu na język

Nauczanie z podręcznikiem Europeany

Αποτελούμενο από τις 30 καλύτερες προσπάθειες στον διαγωνισμό εκπαίδευσης 2020

Este manual está compuesto por las treinta mejores propuestas del curso escolar de Europeana 2020

Composé des 30 meilleures contributions sélectionnées dans le cadre de la Europeana Education 2020

Composto dei 30 migliori contributi emersi dalla Europeana Education 2020

Niniejsza broszura, na którą składa się 30 najlepszych zgłoszeń w Edukacyjnym Europeany 2020

Constituído pelos 30 melhores contributos no Europeana Education de 2020