Wystawa

Solidarność: pokojowa rewolucja

Skutecznie

Podpisano porozumienie

Strajkujący zarządzali zmianą w POCZUCIU PARTNERSTWA, w OTWARTOŚCI NA DIALOG Prawie dwa tygodnie trwały długie i trudne negocjacje między przedstawicielami robotników i reprezentacją komunistycznych władz. Chodziło o zmiany nie tylko w jednym zakładzie, ale w całym kraju.

Dzięki determinacji strajkujących i solidarności protestujących zakładów uzyskano zgodę na utworzenie związków zawodowych niezależnych od komunistycznej władzy. Jeszcze w październiku tego samego roku zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwszą tego typu organizację społeczną w bloku wschodnim.

Po tym, jak 31 sierpnia w Sali BHP podpisano Porozumienie Gdańskie, Lech Wałęsa powiedział do tłumu zgromadzonego po drugiej stronie bramy:

Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe! Mamy prawo do strajku! A następne prawa ustanowimy już niedługo.

Radość była wielka!